آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها - آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – آزمایش آستانه اختلافی

آزمایش آستانه اختلافی وزنه ها – گزارش کار استانه اختلافی
آزمایش آستانه اختلافی در روانشناسی تجربی
آزمایش آستانه اختلافی وزن

تعداد صفحات: 2
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن:
هدف آزمایش
وسایل لازم
روش کار
مشخصات ازمودنی
نتایج

مرحله دوم
در طول آزمايش يك وزنه ثابت در نظر مي گيريم كه در اين آزمايش 100 گرم مي باشد . بعد وزنه هاي بالاتر و كم تر از 100 گرم را به صورت تصادفي همراه با وزنه 100 گرم به آزمودني ارائه مي كنيم و نظر آزمودني را…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0