آزمایش ادراک سوسو (گزارش کار آزمایش ادراک سوسو)

آزمایش ادراک سوسو  (گزارش کار آزمایش ادراک سوسو)

آزمایش ادراک سوسو (گزارش کار آزمایش ادراک سوسو)

عنوان آزمایش:
آزمایش سنجش آستانه ها (آزمایش سنجش ادراک سوسو)
(2 گزارش کار آزمایش ادراک سوسو)
تعداد صفحات: 7 (2 عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف:
تعیین آستانه ادراک سوسو در دانشجویان.
 
وسایل لازم:
دستگاه ادراک سوسو (Flicker Frequency) وسیله ای است برای سنجش این آستانه ادراکی. این دستگاه از یک جعبه فلزی تشکیل شده است که در یک سوی آن محلی برای دیدن داخل جعبه تعبیه شده است و در مقابل آن درون جعبه چراغ کوچکی نصب شده است که آزمودنی باید…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0