آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (اندازه گیری خطای مولر لایر)

آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (اندازه گیری خطای مولر لایر)

آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکی (اندازه گیری خطای مولر لایر)

عنوان آزمایش:
آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)
 
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
سنجش خطای ادراکی مولر-لایر
هدف
اندازه‌گیری تاثیر خطوط هم‌گرا و واگرا در ادراک اندازه خطوط با استفاده از خط‌کش مولر-لایر
در این آزمایش تلاش بر این است که میزان خطای فرد به هنگام انجام آزمایش مولر-لایر را اندازه بگیریم تا میانگین خطای ادراکی شخص بدست آید.
 
فرضیه‌ها
H0: وجود خطوط واگرا و همگرا…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0