آزمایش تجربی انعطاف پذیری ذهن

آزمایش تجربی انعطاف پذیری ذهن

آزمایش تجربی انعطاف پذیری ذهن

عنوان آزمایش:
آزمایش تجربی انعطاف پذیری ذهن
آزمایش حل مسأله
 
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن
اجرای آزمایش
یک برگه حاوی 9 مسأله در اختیار آزمودنی قرار داده می شود و برای وی گفته می شود که:
در برگه مورد نظر تعدادی مسأله در اختیار شما گذاشته می شود که باید آنها را حل نمائید. ابتدا، مسئله اول را برای آزمودنی شرح و راه حل آن نیز برای وی توضیح داده شد. مسائل به این صورت است که سه ظرف در اختیار داریم:A, B, C. می خواهیم مقدار معینی آب…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 2 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0