آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش تخمین زمان)

آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش تخمین زمان)

آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی (گزارش کار آزمایش تخمین زمان)

عنوان آزمایش:
آزمایش تخمین زمان در روانشناسی تجربی
گزارش کار آزمایش تخمین زمان
 
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
کار اول
کار دوم
کار سوم
تحلیل نتایج
نتیجه گیری
 
روش آزمایش : آزمودنی را در مقابل خود نشاندیم واز او خواسنیم تا مدت کارهای متفاوت وکوچکی را که انجام خواهد داد را برحسب دقیقه و ثانیه ارزشیابی کند. به او توصیه کردیم که حین انجام کار نباید از علایم ونشانه هایی استفاده کند….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0