آزمایش تخمین فاصله – گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

آزمایش تخمین فاصله - گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

آزمایش تخمین فاصله – گزارش کار آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله

عنوان آزمایش:
آزمایش سنجش دقت توسط تخمین فاصله
آزمایش سنجش دقت
 
تعداد صفحات: 6
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف: اندازه‌گیری میزان خطا در تخمین فاصله.
ابزار آزمایش: خط‌ کش تخمین فاصله.
این خط‌کش که تقریباً سی سانتی‌متر طول دارد،‌ از دو قسمت تشکیل شده‌است. قسمت ثابت که روی آن درجه‌بندی شده است و قسمت متحرّک که برای تنظیم استفاده می شود. در این خط‌کش سه خطّ موازی هم دیده می‌شود. از آزمودنی درخواست می‌شود که…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0