آزمایش تضادها و پس تصویرها (آزمون تضاد و پس تصویر)

آزمایش تضادها و پس تصویرها (آزمون تضاد و پس تصویر)

آزمایش تضادها و پس تصویرها (آزمون تضاد و پس تصویر)

عنوان آزمایش:
آزمایش تضادها و پس تصویرها
آزمون تضاد و پس تصویر
 
تعداد صفحات: 7 (دو عدد گزارش کار)
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
وسایل آزمایش
نمونه
روش آزمایش
نتیجه گیری
 
الف) تغییرات روشنی: دو صفحۀ مربعی شکل یکی سیاه ودیگری سفید تهیه کردیم ودروسط هرمربع نقطه ای گذاشتیم. مربعهای دیگری به رنگهای خاکستری، زرد، آبی، سبزوقرمزبه خواستیم همچنان با یک چشم به جای مربع سفید نگاه کند وآنچه ابعاد 40 >

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0