آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی

آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی

آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی

 
آزمایش تلقین پذیری
آزمایش تلقین پذیری در روانشناسی تجربی
 
تعداد صفحات: 7
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
مقدمه
هدف
روش آزمایش
تحلیل
 
روش آزمایش:
آزمونگر ( استاد ) در حضور 14 آزمودنی ( دانشجویان رشته روانشناسی) پس از حدود یک ساعت مقدّمه چینی و صحبت در بارة دقت در پدیده ها و دقت در مشاهده و گزارش دقیق و بحث و تبادل نظر با آزمودنی ها در همین زمینه، کاغذهای سفید یک شکل و هم اندازه ای را در اختیار آزمودنی ها قرار داد. سپس از آنها…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0