آزمایش جامعه سنجی (آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی)

آزمایش جامعه سنجی (آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی)

آزمایش جامعه سنجی (آزمایش روابط متقابل اشخاص و جامعه سنجی)

عنوان آزمایش:
آزمایش روابط متقابل اشخاص وجامعه سنجی – گروه سنجی مورنو
آزمون جامعه سنجی – جدول سوسیوگرام – پرسشنامه گروه سنجی
 
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
هدف
نمونه
روش اجرا
نتایج
پرسشنامه
 
براساس اطلاعات جدول دو بعدی وطبقه بندی اعضا براساس پذیرش اجتماعی معلوم شد که دانش آموزK، ستاره گروه است که بیشترین تعداد آرا را بدست آورده وD عضومنفرد یا مطرودترین عضو می باشد.
با بررسی پرسشنامۀ 16سؤالی علت این انتخاب وعدم…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0