آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

آزمایش خطای ادراک مولر لایر (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)

عنوان آزمایش:
آزمایش خطای مولر لایر روانشناسی تجربی (گزارش کار خطای ادراکی مولر لایر)
 
تعداد صفحات: 8
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
سنجش خطای ادراکی مولر-لایر
هدف
اندازه‌گیری تاثیر خطوط هم‌گرا و واگرا در ادراک اندازه خطوط با استفاده از خط‌کش مولر-لایر
در این آزمایش تلاش بر این است که میزان خطای فرد به هنگام انجام آزمایش مولر-لایر را اندازه بگیریم تا میانگین خطای ادراکی شخص بدست آید.
 
فرضیه‌ها
H0: وجود خطوط واگرا و همگرا…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0