آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور (آزمون دمور)

آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور (آزمون دمور)

آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور (آزمون دمور)

عنوان آزمایش:
آزمایش خطای بینایی حرکتی دمور- خطای جنبشی دمور
خطای بینایی دمور

تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD

قسمتی از متن:
مقدمه
هدف
روش کار
نتایج
تحلیل

دو ظرف یک شکل و با اندازه های متفاوت آماده می کنیم ( که در آزمایش ما این دو ظرف شکل استوانه ای یا سطل هستند). اگر دو ظرف مذکور ظاهری یکسان ندارند سعی می کنیم تا جایی که ممکن است از لحاظ رنگ و شکل شبیه هم باشند. سپس این دو ظرف را با مواد دلخواه به صورتی که از لحاظ وزنی ، دقیقاً یکسان…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0