آزمایش سطح آرزو (آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی)

آزمایش سطح آرزو (آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی)

آزمایش سطح آرزو (آزمایش سطح آرزو روانشناسی تجربی)

ازمایش سطح ارزو – آزمون سطح آرزو
آزمایش سطح آرزو در روانشناسی تجربی
 
تعداد صفحات: 2 (توضیحات آزمایش)
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
آزمودنی 5 تمرین انجام می دهد، با هر تمرین، آزماینده به همراه خودآزمودنی امتیازات او را حساب می کند. یعنی جمع کل امتیازهای او را به دست می آورد، اما از هر نوع تفسیر خودداری می نماید. پس از 5 تمرین، آزماینده از آزمودنی می پرسد:«فکر می کنید در تمرین بعدی چند امتیاز بدست می آورید؟» آزماینده عدد مورد…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0