آزمایش سنجش آستانه مطلق – سنجش آستانه مطلق شنوایی

آزمایش سنجش آستانه مطلق - سنجش آستانه مطلق شنوایی

آزمایش سنجش آستانه مطلق – سنجش آستانه مطلق شنوایی

آزمایش سنجش آستانه مطلق شنوایی
آزمایش سنجش آستانه مطلق – آستانه مطلق شنوایی
 
تعداد صفحات: 12
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
چكيده
مقدمه
ادبيات تحقيق
وسايل مورد نياز
شيوه اجرا
نتایج
بحث و تعبير و تفسير
پیوست
 
 
شيوه اجرا:
آزمايش بدين صورت است كه ابتدا آزمودني با آرامش روي صندلي مقابل دستگاه مي‌نشيند و با اعلام آمادگي او آزمايش را شروع مي كنيم. دستگاه اوديومتر 2 دكمه گردان دارد كه يكي براي شدت صوت و ديگري براي بسامد صوت…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0