آزمایش ماز ثبات (گزارش کار ماز ثبات)

آزمایش ماز ثبات (گزارش کار ماز ثبات)

آزمایش ماز ثبات (گزارش کار ماز ثبات)

آزمایش ماز ثبات – ماز ثبات
آزمون ماز ثبات – گزارش کار ماز ثبات
 
تعداد صفحات: 15
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
چکیده
مقدمه و پیشینه
هدف
وسایل مورد نیاز آزمایش
روش اجرای آزمایش
تحلیل نتایج آزمایش
 
تحلیل نتایج آزمایش
پس از پایان آزمایش، آزماینده با توجّه به تعداد خطاها و مدّت ­زمان هر کوشش برای هر مسیر یادگرفته شده منحنی یادگیری را ترسم می ­کند (دفعات کوشش در محور افقی و تعداد خطاها و مدّت ­زمان روی محور عمودی درجه بندی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0