آزمایش مهارت انگشتان دست (ازمایش لرزش سنج مارپیچ – آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست)

آزمایش مهارت انگشتان دست (ازمایش لرزش سنج مارپیچ - آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست)

آزمایش مهارت انگشتان دست (ازمایش لرزش سنج مارپیچ – آزمایش بررسی مهارت‌های حرکتی و هماهنگی چشم و دست)

عنوان آزمایش:
آزمایش سنجش مهارت انگشتان
ازمایش لرزش سنج مارپیچ
 
تعداد صفحات: 12 (توضیحات آزمایش)
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
در این نوشتار به برخی از آزمون‌ها (که به آزمون‌های سنجش مهارت‌های حرکتی معروف هستد)، خواهیم پرداخت و معرّفی خواهیم کرد.
کلیدواژه: مهارت حرکتی، روان‌شناسی کار، لرزش‌سنج پیرون، لرزش‌سنج مارپیچ، دقّت هدف‌گیری
انجام آزمایش با استفاده از دستگاه لرزش‌سنج مارپیچ
هدف: ارزیابی مهارت حرکتی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0