آزمایش هماهنگی دو دست

آزمایش هماهنگی دو دست

آزمایش هماهنگی دو دست

عنوان آزمایش:
آزمون هماهنگی دو دست
 
 
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
چکیده
مقدمه
ادبيات تحقيق
شيوه اجراي پژوهش
نتايج حاصله از آزمون
بحث و تعبير و تفسير
گزارش باليني
پیوست
 
 
ابزار مورد نياز در اين آزمايش يك عدد ابزار آزمون هماهنگي حركات ريكاسي كاغذ و مداد براي ثبت نتايج و يك كنتور است.
دستگاه ريكاسي شامل يك جعبه كوچك فلزي است كه در قسمت فوقاني آن حلقه اي به ابعاد cm 10*15 قرار دارد در دو سطح جانبي مجاور در…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0