آزمون بندر گشتالت (تفسیر آزمون- تصاویر آزمون- دستورالعمل اجرا)

آزمون بندر گشتالت (تفسیر آزمون- تصاویر آزمون- دستورالعمل اجرا)

این آزمون برای سنجش ورود به دبستان ،تشخیص L.D، ارزشیابی مشکلات هیجانی،آسیب مغزی خصوصا قطعه ی آهیانه ای راست به کار می رود و نیز در شناسایی کودکان عقب مانده و اختلال OCD و ADHD و حتی روان پریشی کاربرد دارد. برای سنجش ویژگیهای نوجوانان نیز به کار می رود.
 
تعداد صفحات: 14
شامل: کارت ها – دستورالعمل اجرا – تفسیر آزمون – ملاکهای تشخیصی
نوع فایل: word…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0