آزمون حافظه بصری کیم کاراد – آزمون حافظه بصری

آزمون حافظه بصری کیم کاراد - آزمون حافظه بصری

آزمون حافظه بصری کیم کاراد – آزمون حافظه بصری

عنوان آزمایش:
آزمون حافظه بصری کیم کاراد
آزمون حافظه دیداری
 
تعداد صفحات: 6
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
روش آزمایش
این آزمایش در سه مرحله انجام می‌گیرد. پس از آماده کردن صفحه آزمون کیم-کاراد و آزمودنی به ترتیب زیر آزمایش را شروع می‌کنیم. (آزمودنی نباید از قبل صفحه اصلی آزمون را دیده باشد)
مرحله اول: ابتدا آزمودنی پشت میز می‌نشیند. صفحه 2 را که فقط یک صفحه با خانه‌های خالی است و مربع‌های کوچک در یک یا دو ردیف بدون هیچ ترتیب…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0