آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد – آزمایش مهارت انگشتان دست

آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد - آزمایش مهارت انگشتان دست

آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد – آزمایش مهارت انگشتان دست

آزمون مهارت سنج حلقه ای موئد
مهارت سنج موئد – آزمایش مهارت انگشتان دست
 
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
ابزار آزمايش:
1- دستگاه مهارت سنج موئد 2- كرونومتر 3- كاغذ و مداد براي ثبت نتايج
مهارت سنج موئد: ابزاري است شامل يك سيم مفتولي ضخيم به طول m78/1 كه شامل 29 خم (انحنا) مي باشد و در سر اين سيم مفتولي بر روي پايه سنگين فلزي متصل است.
در اين دستگاه 55 حلقه گرد موجود مي باشد كه وسط اين حلقه ها سوارخ است. 5 تاي آنها فلزي و 5 تاي باقي…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0