آزمون هماهنگی دو دست (گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست)

آزمون هماهنگی دو دست (گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست)

آزمون هماهنگی دو دست (گزارش کار آزمایش هماهنگی دو دست)

عنوان آزمایش:
آزمون هماهنگی دو دست
آزمایش هماهنگی دو دست
 
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
چکیده
مقدمه
ادبيات تحقيق
شيوه اجراي پژوهش
نتايج حاصله از آزمون
بحث و تعبير و تفسير
گزارش باليني
پیوست
 
 
ابزار مورد نياز در اين آزمايش يك عدد ابزار آزمون هماهنگي حركات ريكاسي كاغذ و مداد براي ثبت نتايج و يك كنتور است.
دستگاه ريكاسي شامل يك جعبه كوچك فلزي است كه در قسمت فوقاني آن حلقه اي به ابعاد cm 10*15 قرار دارد در دو…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0