آموزش روش تحلیل مضمون (pdf)

آموزش روش تحلیل مضمون (pdf)

آموزش روش تحلیل مضمون (pdf)

روش تحلیل مضمون یکی از روش‌های بسیار کاربردی در دسته‌بندی داده‌ها است و در بسیاری از انواع تحقیق‌های اسنادی و میدانی قابل استفاده است.
این بسته شامل ۵ فایل متنی (pdf) است:
– مقاله تحلیل مضمون و شبکه مضامین؛ این مقاله به معرفی کامل روش تحلیل مضمون می‌پردازد
– مقاله کشف مضامین؛ این مقاله به چگونگی تشخیص مضمون و انواع آن می‌پردازد
+ سه مقاله که به صورت عملیاتی، روش تحلیل مضمون را به کار بسته‌اند…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0