اقدام پژوهی پایه پنجم موضوع : طراحی تكليف يادگيری

اقدام پژوهی پایه پنجم موضوع : طراحی تكليف يادگيری

اقدام پژوهی پایه پنجم موضوع : طراحی تكليف يادگيری

اقدام پژوهی پایه پنجم موضوع : طراحی تكليف يادگيری
فرمتword
14 صفحه
– فعاليت هاي يادگيري، فرصت هايي براي كسب تجربيات مستقيم ، ارزيابي و باز انديشي درباره يادگيري است.
– يكي از بخش هاي مهم هر رهنمود ،طراحي و تهيه تكاليف مناسب است كه به دانش آموز كمك كند تا خطاهايش كاهش يابد و موفقيت هايش در سفر يادگيري افزون شود. بر اين اساس مفهوم تكليف درسي گسترش مي يابد و ديگر نميتوان آن را در پرسش هاي تكراري و بازنويسي متون خلاصه كرد، در واقع طراحي تكليف…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0