اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات املای امیر دانش آموز کلاس دوم دبستان نبوت را حل کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات املای امیر دانش آموز کلاس دوم دبستان نبوت را حل کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات املای امیر دانش آموز کلاس دوم دبستان نبوت را حل کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکلات املای امیر دانش آموز کلاس دوم دبستان نبوت را حل کنم
فرمتword
10 صفحه
 
موضوع پژوهش بنده در مورد رفع مشکلات املایی امیر یکی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان نبوت ناحیه یک شهرستان شراز می باشد. مشکلات املایی امیر به شرح زیر می باشد: 1-عجله در نوشتن تکالیف درسی 2-داشتن حس ترس حین نوشتن املا 3-اختلال در حافظه دیداری 4-عدم استفاده از تشویق برای او حین تغییرات جزئی در ورقه املا راه هایی که برای رفع این مشکل…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0