اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟

اقدام پژوهی   چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟

اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل ضعف و کند نویسی را در درس املا در علی دانش آموز پایه چهارم کاهش دهم؟
فرمتpdf
34 صفحه
 
همانگونه كه مستتحضريم ماده ي درسی املا با اهميت، توأم با مشكلاتش در عملكرد دانش آموزان است. براساس آمارهاي منتشر شده ي وزارت
آموزش و پرورش هر ساله دانش آموزان زيادي به جهت عدم كسب مهارت درست نويسی نظام آموزشی را ترک می نمايند. اهميت و ضرورت درس
املاء و وجود مشكلات عديده در اين درس انگيزه اي شد كه اقدام پژوهی حاضر در رابطه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0