اموزش سخت افزار کامپیوتر به زبان ساده

اموزش سخت افزار کامپیوتر به زبان ساده

اموزش سخت افزار کامپیوتر به زبان ساده

سخت‌افزار کامپیوتر
یکی از شاخه های مهم علوم کامپیوتر محسوب می شود و به کلیه اجزا و قطعات کامپیوتر که به طور فیزیکی وجود دارند و می توان آنها را لمس کرد، Hard ware یا سخت افزار می گویند. به عبارتی سخت افزار مجموعه‌ای از اجزای فیزیکی است که یک سیستم کامپیوتر را تشکیل می‌دهند.
این مجموعه دارای دو کتاب است .
یکی دارای 45 صفحه اجزا را توضیح داده است.
کتاب دوم هر جزئ را به صورت کامل توضیح داده است .
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0