برنامه استراتژیک بانک اقتصاد نوین با چشم انداز 10 ساله

برنامه استراتژیک  بانک اقتصاد نوین با چشم انداز 10 ساله

برنامه استراتژیک بانک اقتصاد نوین با چشم انداز 10 ساله

پروژه  نمونه برنامه استراتژیک به همراه چشم انداز  اهداف  بیانیه ماموریت ها ، چارت سازمانی،نقاط قوت و ضعف ها تهدیدها و فرصت ها و نهایتا استراتژی بانک 
درس مدیریت استراتژیک درسی هست که دانشجویان بخصوص در مقطع ارشد باید جز واحدهای درسی خود بگذرانند . لذا انجام پروژه و اشنا شدن با برنامه استراتژیک شرکتها و ادارات داخلی میتواند دید ما را نسبت به مدیریت استراتژیک گسترش دهد. لذا برای نمونه برنامه استراتژیک یک بانک داخلی را به همراه…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0