بسته آموزش کامل و جامع بورس(صفر تا صد)

بسته آموزش کامل و جامع بورس(صفر تا صد)

بسته آموزش کامل و جامع بورس(صفر تا صد)

بسته آموزش کامل و جامع بورس(صفر تا صد)
فرمت فایل ها: pdf
مجموع صفحات: 260
بخشی از متن فایل ها:
حدود ۵۰۰سال پيش در يکي ازشهرهاي بلژيک درمقابل منزل فردي به نام (واندر بورس) صرافان گرد
هم آمده اوراق بهاداردادوستد ميکردند.از آن پس هرمکاني راکه درآن، اوراق بهادارمورد معامله
قرارمي گرفت بورس ناميدند. اولين بورس دنيا درشهرآنورس بلژيک ايجاد شد. درحال حاضر دراغلب
کشورهاي دنيا تشکيلات بورس وجود داردو فدراسيون بورسهاي جهان به عنوان يک سازمان…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0