بسته طرح درس روزانه دروس فارسی (تمام نشانه ها) ویژه پایه اول ابتدایی

بسته طرح درس روزانه دروس فارسی (تمام نشانه ها) ویژه پایه اول ابتدایی

بسته طرح درس روزانه دروس فارسی (تمام نشانه ها) ویژه پایه اول ابتدایی

بسته طرح درس روزانه دروس فارسی (تمام نشانه ها) ویژه پایه اول ابتدایی
فرمت بستهpdf
11 صفحه
این طرح درس شامل :
اهداف درس(جزیی – کلی)
روش های تدریس مورد استفاده
مواد ووسایل مورد نیاز
مراحل و زمان تدریس …..
و
……….

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0