تحقیقی در رابطه باعفونت های قارچی چشم به صورت pdf

تحقیقی در رابطه باعفونت های قارچی چشم به صورت pdf

تحقیقی در رابطه باعفونت های قارچی چشم به صورت pdf

مشخصات محصول:
 
نام: عفونتهای قارچی چشم
موضوع: تحقیق و مقالات پزشکی
تعداد صفحات:8 صفحه
زبان:فارسی
نویسنده:-
ترجمه: –
فرمت فایل :PDF
بخشی از محصول:
• عفونتهای قارچی چشم مشتمل بر 3 گروه می باشندعفونتهای اگزوژن ) با منبع خارجی ( نوعی عفونت قرنیه است عامل – 1 • بیماریزا در تعقیب جراحت و آزارهای مکانیکی از منابع خارجی به قرنیه وارد می شود و بیماری ایجاد می گردد. بامنبع داخلی ( که غالبا در اثر انتشار یک عفونت – عفونتهای آندوژن )
2 • قارچی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0