تحقیق با موضوع زندگینامه آدولف هیتلر

تحقیق با موضوع زندگینامه آدولف هیتلر

تحقیق با موضوع زندگینامه آدولف هیتلر

تحقیق در مورد هیتلر
تحقیق با موضوع زندگینامه آدولف هیتلر
آدولف هیتلر پیشواي حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان (حزب نازي) و آلمان نازي از1933 تا 1945 . داراي مقاماتی همچون صدر اعظم آلمان، رئیس دولت، و ریاست ایالات، یک دیکتاتور مطلق و سخنرانی با استعداد، هیتلر یکی از مهم ترین پیشوایان تاریخ جهان است و به همین دلیل مورد توجه است.
صفحه بندی و حاشیه بندی با فرمت PDF در 18 صفحه
 
 …

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0