تحقیق با موضوع زندگینامه ارشمیدس

تحقیق با موضوع زندگینامه ارشمیدس

تحقیق با موضوع زندگینامه ارشمیدس

تحقیق با موضوع زندگینامه ابوریحان بیرونی
زندگینامه
ابوریحان محمدبن احمد بیرونی در ذیحجه سال 362 هجري قمري در بیرون خوارزم زاده شد. سالهاي اول زندگی را در خوارزم به تحصیل علوم گذرانید و مدتی در خدمت مامونیان خوارزم بود تا آن که به مسافرت پرداخت. در ابتداي سفر چند سالی را در جرجان ( در جنوب شرقی دریاي مازندران) در خدمت شمس المعالی قابوس وشمگیر گذرانید و کتاب آثار الباقیه را در آنجا به نام قابوس به سال 390 هجري تالیف کرد. این کتاب از گاه شماري و…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0