تست سرعت ضربه زدن (گزارش کار تست سرعت ضربه زدن)

تست سرعت ضربه زدن (گزارش کار تست سرعت ضربه زدن)

تست سرعت ضربه زدن (گزارش کار تست سرعت ضربه زدن)

عنوان آزمایش:
تست سرعت ضربه زدن
گزارش کار آزمایش تست سرعت ضربه زدن
 
تعداد صفحات: 10
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
شیوه‌ی آزمایش
آزمودنی ابتدا چند بار به صورت تمرین و آمادگی، با دستگاه کار می‌کند و سعی می‌کند که هرچه سریع‌تر با دست خود بر روی دکمه‌ی ضربه‌خور، ضربه بزند. آزماینده مواظبت می‌کند تا آزمودنی واقعاً با قسمت ساعد کار کند. به عبارت دیگر آزمودنی باید از حرکات مفصل آرنج استفاده کند نه از حرکات و لرزش‌های ارادی…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0