تفاوت های زن و مرد

تفاوت های زن و مرد

مردها از لحاظ نیرو، قوى تر از زن ها هستندولی از لحاظ روحی ضعیف 1 -صبر و تحمل در زنان نسبت به مردان بیشتر است ، روایتى از امام صادق علیه السلام نقل شده 2 335ص ،5 خداوند براى زن صبر ده مرد را قرار داده است محمدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج « :است که مى فرماید -مردها از تارهاى صوتى کلفت و ضخیم برخوردارند و داراى صدایى خشن هستند 3 -زنان نازک تر و لطیف تر از مردان سخن مى گویند و داراى کشش خاصى هستند حضرت آدم علیه 4 ،15 چه خلقت زیبایى دارى محمدباقر مجلسى،…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 3 views
  • ۲۴ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0