تفسیر آزمون وکسلر کودکان (تفسیر تست وکسلر کودکان) نمونه دوم

تفسیر آزمون وکسلر کودکان (تفسیر تست وکسلر کودکان) نمونه دوم

تفسیر آزمون وکسلر کودکان (تفسیر تست وکسلر کودکان) نمونه دوم

 
تفسیر آزمون وکسلر کودکان – تفسیر تست وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: 4
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
در خرده آزمون تنظیم تصاویر: توانایی طرح ریزی ،تفسیر وپیش بینی دقیق رویدادهای اجتماعی ضعیف وجود دارد.
در خرده آزمون رمز نویسی : نمره پایین نشان دهنده تکانشگری – هماهنگی دیداری – حرکتی ضعیف – ضعف در جهت یابی واقع گرایانه – از آنجایی که نمره آزمودنی در خرده آزمون رمز نویسی پایین بود (حدود 4 انحراف معیار پایین تر سطح میانگین)…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 1 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0