تفسیر تست mmpi فرم کوتاه

تفسیر تست mmpi فرم کوتاه

تفسیر تست mmpi فرم کوتاه

نمونه انجام شده آزمون mmpi
نمونه انجام شده فرم کوتاه MMPI
تفسیر فرم کوتاه mmpi
 
تعداد صفحات: 3
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
پروفایل روایی داشت وقابل تفسیراست طبق پروفایل مراجع تاحدودی دفاعی برخورد کرده وبااحتیاط ومحافظه کاری نسبی به سولات پاسخ داده وتمایل بهارائه تصویری مطلوب از خود دارد.
L: روایی دارد اما محتاطانه جواب داده است ودر جهت حفظ وجه اجتماعی طبیعی وآرام ومتکی به خود ومستقل درنقش رهبری خوب عمل می کند تیزهوش وازنظر اجتماعی…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 1 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0