تفسیر هوش وکسلر کودکان – تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – نمونه اول

تفسیر هوش وکسلر کودکان - تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان - نمونه اول

تفسیر هوش وکسلر کودکان – تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – نمونه اول

نمونه انجام شده وکسلر کودکان – نمونه ازمون وکسلر کودکان
تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان – تفسیر تست هوش وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: 9
نوع فایل: WORD
 
 
قسمتی از متن:
معرفی آزمودنی
تعریف هوش
گام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلی
گام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)
گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشند
گام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص ها
گام 5…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0