تفسیر وکسلر کودکان 4 (تفسیر وکسلر کودکان) نمونه دوم

تفسیر وکسلر کودکان 4 (تفسیر وکسلر کودکان) نمونه دوم

تفسیر وکسلر کودکان 4 (تفسیر وکسلر کودکان) نمونه دوم

نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان
نمونه اجرا شده آزمون هوش کودکان وکسلر
تفسیر آزمون وکسلر کودکان – تفسیر تست وکسلر کودکان
 
تعداد صفحات: 4
نوع فایل: WORD
 
قسمتی از متن:
در خرده آزمون تنظیم تصاویر: توانایی طرح ریزی ،تفسیر وپیش بینی دقیق رویدادهای اجتماعی ضعیف وجود دارد.
در خرده آزمون رمز نویسی : نمره پایین نشان دهنده تکانشگری – هماهنگی دیداری – حرکتی ضعیف – ضعف در جهت یابی واقع گرایانه – از آنجایی که نمره آزمودنی در خرده…

  • تلگرام پشتیبانی avestafile@
  • هیچ
  • 8 views
  • ۲۳ مهر ۰۰
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0