حل المسائل انتقال حرارت L. M. Jiji – ویرایش دوم

حل المسائل انتقال حرارت L. M. Jiji – ویرایش دوم

حل المسائل انتقال حرارت L. M. Jiji – ویرایش دوم

حل تمرین کتاب انتقال حرارت لطیف جی جی – ویرایش دوم
فرمت این محصول PDF  می باشد
به زبان انگلیسی و در 739 صفحه است….