داستان ماجرای یال شیر شرلوک هولمز

داستان ماجرای یال شیر شرلوک هولمز

داستان ماجرای یال شیر شرلوک هولمز

حدودا پایان جولای سال 1091 ، یک طوفان شدید رخ داد، باد قسمت بالایی کانال منتهی به دریا را نابود کرد، دریا را به پایهی صخرهها رساند و یک تالاب در محل برگشت جزرومد از خود بر جای گذاشت. صبح روز بعد باد کاهش یافته بود، و تمام طبیعت به تازگی شسته و تمیز شده بودند. در چنین روز دلپذیری کار کردن غیرممکن بود، و من قبل از صبحانه از خانه بیرون زدم تا از چنین هوای مطبوعی لذت ببرم. در کنار راه صخرهای قدم زدم تا وقتی که به سراشیبی منتهی به ساحل رسیدم. همینطور…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0