دانلود تحقیق در رابطه با میکروب شناسی (زیست)

دانلود تحقیق در رابطه با میکروب شناسی (زیست)

دانلود تحقیق در رابطه با میکروب شناسی (زیست)

دانلود تحقیق(مقاله ای )در رابطه با میکروب شناسی مناسب برای دانش آموزان دبیرستانی (13 صفحه )
بخش هایی از فایل:
تاریخچه:
تاکنون بیش از 40000نوع میکروارگنیزم شناخته شده است که در یکی از بانک ھا ی می کروبی کشور انگلستان نگهداری میشوند .بسیاری ازاین تعداد میکروبها نایاب گشته و از گردونه خارج شده اند .به نظر می رسد میکروارگنیزم ھا جزء اولین موجودات روی کره زمین بوده ولی جزء اخرین موجوداتی ھستند که شناخته شده اند . مثلا دانشمندان ایرانی مسلمان مثل…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0