دانلود جزوه ای خلاصه در رابطه با مسمومیت با الکل

دانلود جزوه ای  خلاصه در رابطه با مسمومیت با الکل

دانلود جزوه ای خلاصه در رابطه با مسمومیت با الکل

جزوه ای خلاصه در رابطه با مسمومیت با الکل
که به بررسی موارد زیر می پردازد:
جذب ، توزیع و متابولیسم
تظاهرات بالینی
تشخیص افتراقی مهم و درمان
 
قسمتی از فایل:
– با توجه به موارد گزارش شده از اپیدمی هاي توده اي مسمومیت با متانول در برخی شهرهاي کشور آشنایی با اصول تشخیص و درمان آن اهمیت اساسی دارد . مسمومیت با متانول یا الکل چوب از جمله اورژانس هایی است که تشخیص ، درمان و بیماریابی به موقع نقش مهمی را در کاهش مرگ ، کوري و سایر ناتوانی هاي…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0