دانلود كتاب اديان جهان باستان-ايران

دانلود كتاب اديان جهان باستان-ايران

دانلود كتاب اديان جهان باستان-ايران

همواره در طول تاريخ بشر دين جايگاه ويژه اي در بين مردم داشته است و نياز به دين و اعتقاد به چيزي برتر و يافتن پاسخي براي سوالات بشر همواره دغدغه ي انسان ها بوده است كه اين پاسخ ها و فرامين در قالب دين در اختياز انسان ها قرار داده شده است .دين در جوامع مختلف و در مناطق جغرافياي مختلف داراي شكل هاي گوناگوني بوده است در اين كتاب به بررسي اديان در جوامع بشري جهان باستان مي پردازيم.مطالعه ي اين كتاب به شدت توصيه مي شود.
نام كتاب:اديان جهان باستان…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0