دانلود مقاله كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

دانلود مقاله كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

دانلود مقاله كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

مقاله كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

مقدمه
 
بحثهاي زيادي بين انديشمندان اقتصادي درباره تورم به معني افزايش سريع و مداوم قيمتها از لحاظ علل و منشأ و اهميت آن از لحاظ اقتصادي، متوقف نمودن يا كنترل كردن آن و آثار اين پديده بر روي ساير متغيرهاي اقتصادي وجود دارد كه از اشاره به آن در اين مقاله خودداري مي‌كنيم. بررسيهاي زيادي در ايران در مورد تورم و علل و آثار آن صورت گرفته است. اكثر اين بررسيها مؤيد اين واقعيت است كه تورم در ايران يك…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0