دانلود مقاله مواد پيزو الكتريك

دانلود مقاله مواد پيزو الكتريك

دانلود مقاله مواد پيزو الكتريك با فرمت ورد ودر 18 صفحه قابل ویرایش
قسمتی از متن مقاله
چكيده1مقدمه1معرفي1تاريخچه2جنگ جهاني اول:3جنگ جهاني دوم و پس از آن:3اثر پيزوالكتريك4ساختار5نحوه ساخت5فهرست قطعات:6انواع7piezo generators7sensors8piezo actuators8transducers8كاربرد9حسگرها:9مبدل اولتراسونيك:11توليد برق:12كنترل فعال و غير فعال ارتعاشات به وسيله پيزوالكتريك:13نتیجه گیری13منابع13
 قسمتی از متن مقاله
چكيدهمواد هوشمند، موادی هستند که با عملکردی هوشمندانه در مقابل…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0