دانلود پاورپوینت محیط سازمانی

دانلود پاورپوینت محیط سازمانی با فرمت ppt ودر 21 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات محصول

دانلود پاورپوینت محیط سازمانی با فرمت ppt ودر 21 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت

 

تام برنزواستاکر:ازاولین کسانی بودند که رابطۀ بین سازمان و محیط را مورد
برسی قرار دادند.

آنها پس از برسی 20شرکت بریتانیای سازمانها را به دو دستۀ مکانکی وارگانیکی تقسیم کردند.

سازماهای مکانیکی را مناسب محیطهای پایدار وثابت دانستند وسازمانهای ارگانیکی را متناسب محیطهای پویا ونا آرام فرض کردند

برای هر یک از آنها خصایصی را قائل شدند. که به اختصار ذکر میکنیم:

 

سيتم هاي سه گانه سازمان از نظر تام و بنز :
سيستم ساختار رسمي:از اهداف‘تكنولوژيوتلا شهاي آن استفاده مي كند وخود را با محجيط تطبيق مدهد وهر مذاكرهاي در قالب اين سيتم صورت مي گيرد.
سيستم تعاوني يا ساختار حرفه اي:افراد داراي آرمانهاي حر فه اي وشغلي هستندكه براي پيشرفت با هم رقبت مي كنند.آنها تصميمات اتخاذ شده را بر روي آينده شغلي خودوسازمان ارزيابي مي كنند.
سيستم سياسي:جزئی ازسازمان است.افراد تصمیمات را هم برروی آیندۀ شغلی و هم تا ثیر آن بر روی آیندۀ قدرت در سازمان ومیزان تحقق هدف سازمان می سنجند .

مدل پیشنهادی برای این سه سیستم :

سيستم هاي فني – اجتمائي:

 

تريست و هممكارش بمفورث به آثار استفاده از ماشين آلات در معادن زغال سنگ پرداختند.

سيستم اجتماعي :روابط صمميما نه و گروهي كه افراد در حين كار با هم داشتند و از آزادي عمل بيشتري سود مي بردند.

سيتم فني : كه با وارد شدن ماشين آلات به معدن به وجود آمد . باعث كمرنگ شدن روابط و زمخت شدن محيط كار شد.

با ظهور اين سيستم شرايط از تونلهاي كوتاه به تونلهاي بلند تبد يل شد و مشكلات كاري را باعث شد ( مسائلي مانند غيبت هاي زياد – پائين آمدن روحيه كاري- عدم همكاري گروهي – از زير كار در رفتن و…)

تونلهاي كوتاه:يك سرگروه مجرب –يك دستيار ودو تا سه كارگر

“ بلند : “ و 40تا 50 نفر كارگر

آقاي تريست با ارئه روش تلفيقي تونل بلند در صدد حل اين مشكلات بر آمد. بر اين اساس كارگران در چند گروه كاري(مسول انجام كل كار) و در شيفتهاي مختلف (مسئول انجام يك كار مشخص) به كار مشغول مي شدند.

در اين روش پا داشها به صورت گروهي پرداخت مي شد و انگيزه براي انجام كار به صورت گروهي بسيار بالا رفت ومزاياي بسيار ديگر.

** روابط اجتمائي را نميتوان زائيده فن آوري دانست وروش انجام كار را نيز نمي توان نتيجه خصو صيات اجتماعي- رواني كارگران دانست و اين دو بايد براي بدست آوردن ارزش اقتصادي كه سومين عامل در پيوند دادن دو عامل ديگر است تلا ش كنند.

Øسيستم اجتمائي + سيستم فنيسيستماقتصادي

Ø

Øبهينه كردن هر يك از اينها كل سيستم را بهينه نمي كند وبايد هدف بهينه كردن كل سيستم باشد.

برای دانلود اینجا را کلیک کنید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0