دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)

دانلود پرسشنامه ی صمیمیت زوجین (Marital Intimacy Questioner)
 
پرسشنامه های روانشناسی : تقریبا از اواسط قرن هجدهم و با ظهور روانشناسانی همچون فروید علم روانشناسی دچار تحول شد و وارد مرحله ی جدیدی میشد قبل از آن برای روان انسان ها اهمیت چندانی قائل نمی شد .
رفته رفته و با تکامل علم روانشناسی برای شناسایی و درمان مراجعه کننده از یک سری تست و پاسخنامه های روانشناسی استفاده میشد .
ما در سایت فیکت به ادرس اینترنتی FIKET.IR همه ی پرسش نامه ها و تست ها و ازمون…