دانلود کتاب آموزش ایکیدو همراه با تصاویر

دانلود کتاب آموزش ایکیدو همراه با تصاویر

دانلود کتاب آموزش ایکیدو همراه با تصاویر

آشنایی با آیکیدو
بخشی از کتاب :
در آیکیدو تکنیک ها نه تنها به صورت ایستاده بلکه نشسته نیز قابل اجرا است. بنابراین برای کسب مهارت در انجام فنون به صورت نشسته ابتدا باید شیک یعنی قدم زدن با زانو را فرا گرفت ،که اجرای ان بدین صورت می باشد،بحالتسی زا(دوزانو)می نشینیم با این تفاوت که به جای روی پا ،کل پا را با زمین تماس می دهیم.
به همراه اشکال حرکات و تصاویر
فنون زیر را می تواندی در این کتاب مشاهده نمایید :
-شیکو
-تاچی وازا
-شواری وازا
-ناگه وازا…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0