دانلود کتاب آنمی فقر آهن و سایر آنمی های هیپوپرولیفراتیو

دانلود کتاب آنمی فقر آهن و سایر آنمی های هیپوپرولیفراتیو

دانلود کتاب آنمی فقر آهن و سایر آنمی های هیپوپرولیفراتیو

مشخصات محصول:
 
نام: کتاب آنمی فقر آهن و سایر آنمی های هیپوپرولیفراتیو
موضوع: پزشکی
تعداد صفحات:16 صفحه
زبان:فارسی
نویسنده:دکتر پری خدام
ترجمه: –
فرمت فایل :pdf
بخشی از محصول:
مروری بر سرگذشت آهن در بدن انسان:
همان طور كه م یدانیم آهنی كه وارد بدن انسان میگردد معمولاً متصل به هزار و یک پروتئین می باشد .اما حضور یک آهن ناخالص در و……..

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0