دانلود کتاب حسابداري مالیاتی عملکرد ارزش افزوده

دانلود کتاب حسابداري مالیاتی عملکرد ارزش افزوده

دانلود کتاب حسابداري مالیاتی عملکرد ارزش افزوده

نام : دانلود کتاب حسابداري مالیاتی عملکرد ارزش افزوده
تعداد صفحات : 34 صفحه
فرمت : پی دی اف PDF
 
مباحث جاري در حسابداري مالیاتی ایران

درباره ی فایل :
 
فهرست مباحث حسابداري مالیاتی
 
1-تعاریف و اصول مالیاتی2- تعریف حسابداري مالیاتی3- الزامات حسابداري مالیاتی4- موضوعات تخلف حسابداري مالیاتی5- جرائم عدم رعایت حسابداري مالیاتی6- اصول حسابداري و حسابداري مالیاتی7- مفروضات حسابداري و حسابداري مالیاتی8- زمان حسابداري مالیاتی9- انواع…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0