دانلود کتاب صوتی انسان خداگونه اثر یووال نوح هراری MP3

دانلود کتاب صوتی انسان خداگونه اثر یووال نوح هراری MP3

دانلود کتاب صوتی انسان خداگونه اثر یووال نوح هراری MP3

نوع فایل : MP3
نویسنده : یووال نوح هراری
گوینده آقا : زمان 8 ساعت و 50 دقیقه
گوینده خانم : زمان 21 ساعت و 39 دقیقه
 
فهرست :
1 دستور کار انسان جدید
بخش اول : انسان خردمند دنیا را تسخیر می کند
2 آنتروپوسین
3 بارقهء انسانی
بخش دوم : انسان خردمند به دنیا معنا می دهد
4 داستان گویان
5 زوج عجیب
6 قرارداد نوین
7 انقلاب انسان گرا
بخش سوم : انسان خردمند کنترل را از دست می دهد
8 بمب ساعتی در آزمایشگاه
9 جداسازی بزرگ
10 اقیانوس هوشیاری
11 آئین…

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0